Cílem firmy Stromorost s.r.o. je být partnerem, na kterého se lze spolehnout. Ve firmě pracují odborníci s mnohaletými zkušenostmi. Je pro nás prioritou, aby odvedená práce byla kvalitní.
Chceme, aby lesy, o které pečujeme, byly druhově i věkově různorodé. Nehledíme na les pouze jako na zdroj dřeva, ale jako na komplexní ekosystém, kde jsou všechny jeho prvky vzájemně propojené. Naším cílem je, aby lesy plnily svou přirozenou funkci.
Mimo to je pro nás důležité, aby naši zaměstnanci dostávali motivující finanční ohodnocení za provedenou práci v lese, a zároveň měli volnou pracovní dobu.

Zkrátka to děláme jinak.


Naše VIZE ROVNOVÁŽNÉHO LESA

Stojíte uprostřed lesa se zavřenýma očima, …

… cítíte vůni rozkvetlých stromů a keřů. Slyšíte šumět listy a prozpěvovat ptáky. Stojíte bosí na chladivé vlhké půdě pokryté opadaným listím a jehličím. Když otevřete oči, vidíte různé druhy stromů. Statné listnáče i jehličnany. V podrostu se to zase hemží paletou travin, bylin, mechů a semenáčků.
Z tohoto lesa najednou zazní šustění listů a praskající větve. V bezpečném útočišti houštin se totiž pohybují jeho domorodí obyvatelé. Díky pestrosti a celistvosti porostu jsou tu také drobní živočichové, pro celý lesní ekosystém nesmírně důležití.
Když se skloníte k zemi, uvidíte spoustu dalšího pohybu. Hmyz se organizuje po svých vlastních cestičkách a vykonává titěrnou, ale nezbytnou práci pro celkový systém přírody.
Tento les žije. A žít bude. Není to les, který slouží jen krátkozrakým ziskům a účelovému užitku.
Je to les, ve kterém budou radostně pobíhat naše děti a budoucí generace. Je to les, ke kterému chováme úctu. Je to les, který má léčivou sílu. Vděčně přijmáme jeho dary a zároveň o něj na oplátku pečujeme tak, aby byl jeho význam zachován.

Naše VIZE KARIÉRY V LESE

Lesnictví získává zpět svou důstojnost a váženost.

Lidé, kteří zde pracují, mají odpovídající finanční ohodnocení. Práce v lese je výjimečná díky pobytu v přírodě, nezbytná pro fungování veškerého života na Zemi, a proto je i klíčovým odvětvím ekonomiky. Stromorost zapojuje své zaměstnance do procesu tvoření a respektuje v pracovním poměru jejich svobodu.
Pro lidi zaměstnané v lese je jejich práce povoláním, ve kterém vidí smysl a baví je.