Představte si, že stojíte uprostřed lesa se zavřenýma očima.

Cítíte vůni rozkvetlých stromů a keřů. Slyšíte šumět listy a prozpěvovat ptáky.

Stojíte bosí na chladivé vlhké půdě pokryté opadaným listím a jehličím.

Tento les je něčím jiný. Firma Stromorost také.


Co umíme?


Pěstební práce


Těžba dřeva


Rizikové kácení


Prodej řeziva


Prodej palivového dřeva


Potřebujete více informací?

Chcete s námi začít spolupracovat?